Rovnější plochy pro karavany

Na sezonu 2012 vám připravujeme nové a rovnější plochy pro karavany a stany. Do areálu kempu byly navezeny kubíky ornice a nyní se rozhrnujeme. Tímto by mělo, vzniknou  10 míst pro karavany a 10 pro stany.